Stichting OOG VOOR LEZEN & DYSLEXIE

Bestuur

Mr S J Billet , notaris , voorzi6er
J W de Theije RA , secretaris|penningmeester
Prof dr C J F Boon , oogheelkunde LUMC |AUMC , lid A H J M van Kempen , ict ondernemer, lid
Prof.dr.ir. J B O S Martens , Systemic Change , TU/e , lid

J C van Elst MSc , Utrecht insPtute of LinguisPcs (UiL OTS), adviseur E J B Maas MSc , SoSware Engineer (Metrology) ,ASML, adviseur

Doelstellingen

  • Bevorderen van leesvaardigheid op alle niveau’s;
  • Stimuleren van onderzoek naar leesvaardigheid, dyslexie enleesafwijkingen;
  • Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van meet- en registraPe-apparatuur voor met name oogbewegingen;
  • Faciliteren en doen uitvoeren van leesvaardigheid mePngen voor eenieder

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

status in behandeling